טל דנון

My feedback

 1. 411 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  8 comments  ·  General » Feature Request  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  טל דנון commented  · 

  אם אפשר להוסיף בסרגל הצורות משולשים זה מאוד יעזור

  טל דנון supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base